De fleste af os støder dagligt på udfordringer af forskellig art i vores arbejde. Det gælder også ledere. Når man er leder befinder man sig uvægerligt et sted, hvor man er meget eksponeret og vil ofte komme ud for, at nogen er uenig i det man siger og gør og de beslutninger man træffer.  Man vil opleve modstand og måske endda modarbejdelse. Derfor bliver de fleste ledere dagligt konfronteret med mere eller mindre vanskelige situationer i deres ledelsespraksis og i relationen med deres medarbejdere.

Nogle af de typiske vanskeligheder kan være, at en eller flere medarbejdere ikke performer som de skal, at der er konflikter mellem medarbejderne eller at det er svært at få medarbejderne til at gøre det, der forventes af dem, så der bliver for lidt fremdrift.

Men vanskelighederne kan også bestå i, at man som leder har problemer med at tage magten og lederautoriteten på sig i visse situationer. At det er svært at sætte grænser eller opstille klare forventninger. At det er svært at kommunikere klart, så medarbejderne forstår budskabet, at man har det svært med visse medarbejdere, fordi de trigger noget i én eller at man direkte ikke bryder sig om en eller flere af sine medarbejdere. At man ofte bliver vred og irriteret eller er utilfreds – eller at man føler sig utilstrækkelig.

Helt almindelige udfordringer i mange lederes arbejdsdag – udfordringer der udspringer direkte af den person man er.

At være leder er ikke en rolle, man tager på sig, og der findes ingen opskrift på, hvordan man gør. Derfor er man nødt til at bruge det, der står først for, nemlig sig selv og sin egen personlighed – på godt og ondt.

Ledere står ofte alene med udfordringerne

For de fleste ledere gælder, at de ofte ikke har så mange at tale med om deres ledelsesmæssige udfordringer. Fordi det kommer tæt på, fordi det er sårbart og fordi det – i nogle lederes øjne – er et svaghedstegn ikke at have styr på alting.

For manges vedkommende også fordi der ganske enkelt ikke altid er nogen at tale med. Man har typisk ikke lyst til at udstille de svære spørgsmål overfor egen leder, lederkolleger er ofte en slags konkurrenter hvad enten vi vil det eller ej – og medarbejderne er naturligvis lukket land hvad den slags snakke angår.

Ledere er på grund af deres position særligt udsat for at opleve vanskelige situationer – og samtidig står de ofte ret alene med vanskelighederne. 

Ledere, der lykkes, arbejder med sig selv

Samtidig ved vi, at ledere, der lykkes, er mennesker, der får følgeskab. Fra medarbejdere, egen leder, kolleger og samarbejdspartnere. Det får de, fordi de mestrer balancen mellem at være venlige og imødekommende på den ene side og bestemte, grænsesættende og tydelige på den anden side.

Dygtige ledere er mennesker, som er villige til at arbejde med deres personlige, psykologiske modenhed, fordi de forstår, hvor vigtig deres personlighed er for samarbejde, trivsel og resultater.

Kort sagt: Din indsigt i dig selv og din egen personlighed bliver afgørende for, hvor godt dit lederskab lykkes.

Styrk dit personlige lederskab

Jeg tilbyder et samtaleforløb for dig, der ønsker at arbejde med dine egne præstationer i lederrollen. Forløbet strækker sig typisk over 10 sessioner, og vi arbejder målrettet med aktuelle problemstillinger i din egen ledelsespraksis i et trygt og fortroligt rum.

Læs mere her

Share This