Du har som leder formentlig oplevet medarbejdere, der viser tydelige tegn på at være overbelastede. Måske er de op til flere gange kommet til dig for at få dig til at hjælpe med at prioritere opgaver og for at få aflastning. De har formentlig ofte drypvise sygedage, og du hører fra kolleger – og måske endda også fra kunder og samarbejdspartnere – at de virker til at have mistet overblikket og ikke leverer i samme høje kvalitet og tempo som normalt.

Din medarbejder er uden tvivl overbelastet – og du ved det. Hvad gør du? Min erfaring er, at på en del arbejdspladser gør man ikke så meget, før det er for sent.

Mange ledere lader til at håbe på, at overbelastningen nok går over af sig selv, hvis der går lidt tid. Derved overlader de en sårbar medarbejder til sig selv i en meget ubehagelig tilstand, og yderligere sender man sig selv og arbejdspladsen ud på et potentielt både besværligt og dyrt togt. For sandheden er, at overbelastninger som regel ikke går over af sig selv. Når medarbejdere indikerer, at de er overbelastede, er der helt sikkert en grund til det – og hvis ikke problemet bliver opdaget og taget hånd om, ja så går det jo ikke over.

Det er dyrt at lade stå til, både menneskeligt og økonomisk

Det kan få store menneskelige konsekvenser at ignorere overbelastning og tegn på stress. Når et menneske er overbelastet og begyndende stresset, er der kompetencer, der midlertidigt er forsvundet. F.eks. kan evnen til at se sin egen situation klart og iværksætte fornuftige tiltag for sig selv være sat helt eller delvist ud af kraft. Ligesom frygten for at knække sammen og måske miste jobbet kan gøre det ekstra svært at sige nej og sætte fornuftige grænser for sig selv.

Når man er overbelastet mister man overblikket – både over sine arbejdsopgaver og over sit eget liv. Man har brug for hjælp. Ellers kan overbelastningen blive til permanent stress.

Det kan selvfølgelig diskuteres, hvem der har ansvaret for at yde den hjælp. Men hvis man ser på de konsekvenser, det har for arbejdspladsen ikke at sætte ind, så burde svaret give sig selv:

  1. Det kræver meget af kollegerne at have en overbelastet medarbejder i blandt sig. Det betyder, at de skal løfte et større ansvar og løbe stærkere. Det formentlig betyder, at der er arbejdsopgaver der ikke bliver løst, eller som bliver løst dårligt og ingen ved, hvor længe situationen varer. Den uvished er belastende, og under alle omstændigheder går det ud over produktiviteten og indtjeningen, og det skaber unødige forstyrrelser i organisationen.
  2. Det kan blive rigtig dyrt ikke at reagere. En overbelastning vil med stor sandsynlighed resultere i en sygemelding og i værste fald ende med en afskedigelse, hvis sygemeldingen varer længe nok, og medarbejderen er nået at blive så stresset, at det bliver umuligt at vende tilbage. Samlet set kan sygemelding og opsigelse let koste 6-9 måneders løn. Det kan også være, at situationen ender med, at medarbejderen bruger sine sidste kræfter på at forlade organisationen. Måske er det den bedste løsning for begge parter – måske ikke. Under alle omstændigheder er det dyrt og besværligt.

Tag overbelastningen i opløbet – få fat om problemet

Der er altså grunde nok til at reagere. Spørgsmålet er, hvorfor det så ofte ikke sker? Jeg har erfaring med, at der kan være forskellige årsager. F.eks.

  • At lederen ganske enkelt ikke har tid til at tage sig af problemet og derfor lukker øjnene for det.
  • At der er organisatorisk uklarhed om, hvem der har ansvaret for at tage hånd om medarbejderen.
  • At lederen ikke har modet eller kompetencerne til at gøre noget ved problemet.

Min opfordring er, at ledere sørger for at tage problemet i opløbet, inden medarbejderen bliver så overbelastet, at det ender med en sygemelding. Jeg forstår godt den ulyst, der kan være forbundet med at skulle tage fat om spørgsmål, der er svære og eventuelt uerkendte, som det er at tale med medarbejdere om, at de er overbelastede og hvorfor. Men konsekvenserne af ikke at gøre det er alt for store.

Tal med din medarbejder. Vær nysgerrig. Find ud af, hvad problemet er. Find en løsning, som ikke kun er bedst for dig, men også for medarbejderen – både på kort og lang sigt. Involver en professionel erhvervspsykolog eller erhvervscoach, hvis du synes problemet rækker ud over, hvad du har kompetencer til at løse, eller hvis du oplever, at en neutral part kan være med til at bygge bro og forståelse mellem dig og medarbejderen.

Det eneste, overbelastede medarbejdere har brug for, er at blive set og forstået i den ubehageligt situation, de står i, og at deres leder forsøger at hjælpe dem videre. De har i hvert fald ikke brug for at blive ignoreret. Og det eneste medarbejderen, du som leder og din organisation har brug for, er, at medarbejderen så hurtigt som muligt får hjælp, så de kan komme til at arbejde på normal kraft igen.

Share This