Psykoterapi

Få hjælp til at få det bedre

Psykoterapi består af en række samtaler mellem dig som klient og en professionel samtalepartner – en psykoterapeut. Samtalerne har til formål at du får mere indsigt i dine egne tanker og handlemønstre, og at du dermed får mulighed for at forandre noget i dit liv, som du oplever som uhensigtsmæssigt.

Når du taler med en psykoterapeut, meddeler du dig samtidig til dig selv – om dig selv. Terapi kan hjælpe dig til at blive mere bevidst om dine følelser og behov hvorfor du har det, som du har det. Du kan få hjælp til at lave de forandringer, du ønsker for dig selv og få det liv, du gerne vil leve.

Hvorfor terapi?

Der kan være mange grunde til at opsøge en psykoterapeut. Jeg kan f.eks. hjælpe dig ved

  • Livskriser – f.eks. i forbindelse med skilsmisse, mistet job, sygdom eller død i nærmeste familie
  • Problemer på jobbet
  • Problemer med relationer til familie eller venner
  • Generel utilfredshed og en oplevelse af gerne at ville ”noget andet” uden at vide præcis hvad
  • Nedtrykthed og depression
  • Stress

Sådan arbejder jeg

Jeg arbejder oplevelsesorienteret – dvs. at jeg arbejder med dig og din verden sådan som du oplever den. Vi arbejder med det, der er, og det, der fylder for dig.

Den terapeutiske retning, jeg arbejder med, er EFT (Emotions-Fokuseret Terapi). Den ser vores følelser som et indre navigationssystem. Det er vores følelser, der giver os informationer om, hvad der er vigtig, godt, svært eller farligt. Det er vores følelser, der fortæller os hvilke behov vi har og dermed hvilke handlinger, vi skal foretage. Mange mennesker har lært at holde deres følelser tilbage eller slet ikke mærke dem. Emotions-Fokuseret Terapi fokuserer på at hjælpe mennesker med at mærke og udtrykke følelser og de behov, der knytter sig til, at acceptere dem og reflektere over dem for at danne mening og retning i livet.

Book en introsamtale

rikkeGiv dig selv et rum, hvor du kan fordybe dig i det, der fylder i dig. Det, der virker besværligt og måske hindrer dig i at gøre det i dit liv, som du egentlig gerne vil.

Giv dig selv mulighed for at finde ind til de svar, du ved, du har inden i dig!

Book en introsamtale
Jeg har stor respekt for mennesker, der rækker ud efter hjælp, når de har truffet beslutningen om at ville forandre noget i deres liv.
Rikke, eksistens.nu

Kontakt mig

Share This